BİLGİLENDİRME


Sinop Merkez 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Sinop Merkez 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Sabahattin Ali Kültür Merkezimizde bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız kültür merkezimize gelebilir, dileyen vatandaşlarımız ise belediyemiz internet sitesi üzerinden bilgi edinebilir.