İMAR

21.06.2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım planı için buray tıklayınız.

21.06.2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 1.bölüm için buray tıklayınız.

21.06.2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 2.bölüm için buray tıklayınız.

21.06.2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 3.bölüm için buray tıklayınız.

21.06.2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 4.bölüm için buray tıklayınız.