İMAR

Sinop  1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı plan hükümleri buray tıklayınız.

Sinop  1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için  buray tıklayınız.